Erdves taisykles

VR SPOT ERDVĖS TAISYKLĖS

REKOMENDACIJOS:
1. „VR SPOT“ rekomenduoja Klientui prieš naudojantis „VR paslaugomis“ pasitarti su savo gydytoju dėl „VR paslaugų“ tinkamumo Klientui ir jo sveikatai.
2. „VR paslaugų“ naudojimo metu pajutę bet kokį sveikatos negalavimą, nedelsiant nustokite naudotis „VR paslaugomis“, nusiimkite „VR įranga“ ir apie tai praneškite „VR SPOT“ darbuotojams.
3. „VR paslaugų“ pašaliniai sveikatos efektai (svaigimas, silpnumas, prarasta orientacija ir kita) gali pasijausti net ir praėjus keletui dienų nuo paskutinio „VR paslaugų“ naudojimo.
4. Jeigu pajutote vieną iš išvardintų simptomų (akių įsitempimą, akių ar raumenų tvinkčiojimą, nevalingus kūno judesius, pakitusį besiliejantį ar besidvejinantį vaizdą ar kitus vaizdo sutrikimus, svaigulį, pakitusią orientaciją, balansą, pakitusią rankų-akių koordinaciją, pykinimą, galvos skausmą ar kitą galvos ar akių diskomfortą, apsnūdimą, nuovargį ir pan.), tuojau pat nusiimkite VR akinius.

DRAUDIMAI:
1. „VR paslaugomis“ nerekomenduojama naudotis šiems asmenims: iki 6 metų amžiaus, nėščiosioms, senyvo amžiaus. „VR paslaugomis“ draudžiama naudotis neblaiviems ir apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių medžiagų, psichinę negalią turintiems, , silpnos sveikatos ir kitiems padidintos sveikatos rizikos asmenims, smenims, kurie yra pavargę, serga, apimti streso, kenčia nuo migrenos, epilepsijos, naudoja širdies stimuliatorių ir pan.
2. Maisto ir gėrimų vartojimas „VR paslaugų“ patalpose yra leidžiamas tik iš anksto suderinus tai su „VR SPOT“ personalu.
3. Dėl jūsų pačių saugumo „VR SPOT“ erdvėje alkoholinių gėrimų vartojimas yra draudžiamas.

ATSAKOMYBĖ:
1. Visas „VR SPOT“ esanti įranga (nurodyta VR SPOT internetinėje svetainėje https://www.vrspot.lt/iranga) ir kt. turtas (žaidimų erdvių sienos, baldai) yra įmonės turtas, kuriuo Klientas įsipareigoja naudotis pagal „VR SPOT“ žemiau pateiktas instrukcijas. Už bet kokį turto sugadinimą ar praradimą, turtui žalą padaręs asmuo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
2. „VR įrangos vertė“ yra nurodyta „VR SPOT“ internetinėje svetainėje adresu: https://www.vrspot.lt/iranga. Jie Kliento gražinama „VR įranga“ nėra pilnai veikianti ir funkcionuojanti, t.y. yra prastesnės būklės nei buvo suteikta Klientui prieš pradedant naudotis „VR paslaugomis“ Klientas patvirtina, kad ne ginčo tvarka įsipareigoja sumokėti „VR SPOT“ už įrangą pagal jos vertę (naujos įrangos vertė) aprašytą šiose taisyklėse.
5. Už vaikų priežiūrą atsako jų tėvai/globėjai/lydintys asmenys. „VR SPOT“ neprisima jokios atsakomybės.

TAISYKLĖS:
1. Virtualios realybės erdvėje pramogaujama tik paslaugai suteikti skirtose erdvėse ir / arba tose, kuriose nurodo „VR SPOT“ darbuotojas. Visais atvejais privalu klausyti „VR SPOT“ darbuotojo ir vykdyti jo nurodymus.
2. Virtualios realybės erdvė „VR SPOT” neteikia vaikų priežiūros paslaugų.
3. Pramogaujama be maisto ar gėrimų. Vartoti maistą ir gėrimus galima tik nesinaudojant virtualios realybės akiniais tam skirtose zonose.
4. Pramogaujama be aštrių daiktų.
5. Vienu metu vienais akiniais naudojasi vienas asmuo.
6. Žaisdami su virtualios realybės akiniais turite visada išlikti budrūs ir suvokti, kad žaidime matomi vaizdai ir girdimi garsai niekaip nėra susiję su realybe ir patys esate atsakingi už savo adekvačių veiksmų pasirinkimą.
7. Draudžiama žaisti su virtualios realybės akiniais ne tam skirtose zonose.
8. Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes (pavojaus sau ar tretiesiems asmenims sukėlimą), „VR SPOT“ virtualios realybės erdvės darbuotojas turi teisę paprašyti palikti virtualios realybės erdvę be teisės į ją sugrįžti. Neišnaudotas laikas nekompensuojamas ir sumokėti pinigai negrąžinami.
9. Sunegalavus (pradėjus svaigti galvai, atsiradus pykinimui, atsiradus momentiniams stabilumo ar motorikos sutrikimams, sutrikus gebėjimui susivokti ir susigaudyti erdvėje, atsiradus bendram silpnumui, mirgėjimui akyse, stipriai išsigandus ir kt.) būtina nedelsiant nusiimti akinius ir apie tai pranešti atsakingam virtualios realybės erdvės darbuotojui.
10. Naudojantis valdikliais, arba kontroleriais, privalu visada įsimauti apsauginį dirželį ir jį prisiveržti.
11. Visi lankytojai, be išimties yra apmokomi žodžiu, bei įsipareigoja VR technika naudotis pagal „VR SPOT“ personalo nurodytą instruktažą.
12. Pastebejus bet kokius gedimus, trukdžius ar kitą technikos pakitimą lankytojai įsipareigoja nedelsiant informuoti „VR SPOT“ personalą.
13. Jei turite sveikatos problemų ar sutrikimų, turite patys įsivertinti, ar galite naudotis „VR SPOT“ teikiamomis paslaugomis. „VR SPOT“ jokia forma neprisiima atsakomybės dėl galimų sveikatos sutrikimų bei atsiradimų naudojantis „VR SPOT“ teikiamomis paslaugomis.
14. „VR SPOT“ neatsako už jokius pamestus, pavogtus ar sugadintus daiktus Jūsų apsilankymo metu.
15. Už bet kokius nusižengimus, įskaitant triukšmo kėlimą, įrangos naudojimą ne pagal paskirtį, trukdymą aplinkiniams „VR SPOT“ personalas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti paslaugų teikimą ir paprašyti palikti patalpas. Tokiu atveju pinigai už suteiktas paslaugas negrąžinami.
16. „VR SPOT“ darbuotojų ir turto saugumui užtikrinti erdvėse įrengta filmavimo sistema. Asmenys sutinka, kad „VR SPOT“ teisės aktų nustatyta tvarka tvarkys jų asmens duomenis.
17. Klientai pasirinkę švęsti vaikų gimtadienio šventę VR SPOT erdvėje sutinka, kad jų gimtadienio metu VR SPOT turi teisę nufilmuoti specialų “Torto iššūkio” klipą. Klientai sutinka, kad šiuo vaizdo įrašu VR SPOT gali pasidalinti soc. tinkluose (facebook, instagram, youtube) ir internetinėje svetainėje  www.vrspot.lt. Klientai turi teisę nesutikti dalintis vaizdo įrašu viešai, tačiau tokiu atveju įrašo parengimas papildomai kainuoja 50€ (iki 5 min trukmės nufilmuotas vaizdo klipas “Torto iššūkis”), kurį turi apmokėti gimtadienio renginio užsakovas. 
18. Klientui pasinaudojus paslaugomis ilgiau negu buvo sutarta sudarant pirminę paslaugų sutartį, paslauga automatišksai pratęsiama kainoraštyje nurodytais tarifais.

ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS SUTIKIMAS

1. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su „VR SPOT“ taisyklėmis ir sutinku jų laikytis, tai pat suprantu visas rizikas, pavojus ir grėsmes kylančias sau bei asmenims už kuriuos esu atsakingas, aplinkai, įrangai, patalpoms dėl naudojimosi „VR paslaugomis“.
2. Patvirtinu, kad „VR įrangos“ perdavimo momentu ji yra veikianti ir funkcionuojanti. Įsipareigoju grąžinti įrangą tokios pačios ir ne blogesnės būklės, nei buvo perduota.
3. Man yra išaiškinta, suprantama ir žinoma, jog virtualios realybės erdvėje reikia elgtis atsakingai bei atsargiai, įvertinant savo galimybes ir sugebėjimus, nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims.
4. Šiuo sutikimu aš patvirtinu ir sutinku visiškai atlyginti žalą, jeigu paslaugų teikimo metu bus apgadintas ar visiškai sunaikintas „VR SPOT“ priklausantis turtas dėl mano kaltės.
5. Patvirtinu, kad esu atsakingas asmuo ir atsakau už viso paslaugų teikimo laikotarpio metu esančių asmenų veiksmus. Tai pat patvirtinu, kad pilnai prisiimu atsakomybę ir įsipareigoju įstatymų numatytais atvejais atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą „VR SPOT“ turtui.
6. Tai pat patvirtinu, kad man yra žinoma ir aš neprieštarauju ir sutinku, kad visos patalpos yra nuolatos stebimos vaizdo stebėjimo kameromis, kurios yra įrengtos asmenų bei turto saugumui užtikrinti. Taip pat yra žinoma, kad vaizdo stebėjimo kameromis sukurti vaizdo įrašai ir nuotraukos yra archyvuojami ir saugomi „VR SPOT“ nustatyta tvarka. Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad mano asmens duomenis valdys „VR SPOT“.
7. Pasirašydamas žemiau aš dar kartą patvirtinu, kad nuosekliai ir išsamiai perskaičiau šį Sutikimą, su juo visiškai sutinku ir jo įsipareigoju laikytis. Aš esu informuotas apie grėsmes, rizikas, nuostolius kuriuos galiu patirti, jei nesilaikysiu „VR SPOT“ taisyklių. Šį Sutikimą pasirašiau laisva valia.